《Baking Diary 2》插图 by Tùng Nâm

这是一本畅销20000部的菜谱《Baking Diary 2》中的插图,书的作者Linh Trang 在第一本《Baking Diary 1》大获成功后又退出了其续集。插图作者来自越南河内的Tùng Nâm,作品以手绘风格配以简单的色彩勾勒出弄弄的vintage味道~

转载须注明: 内容转载自:灵感日报

本文链接地址: 《Baking Diary 2》插图 by Tùng Nâm

Post Comment